jo vandeurzen

 • de enige echte oorzaak van de stijgende zelfdoding (in vlaanderen en elders)

  u heeft het vandaag wellicht ook gelezen of gehoord in het nieuws: in 2009 stierven 1102 vlamingen door zelfdoding. het ging om 792 mannen tegenover 310 vrouwen, respectievelijk 8 en 4 procent meer dan het jaar voordien. jo vandeurzen haalt de economische crisis aan als hoofdreden. terecht, mijns bescheiden inziens. zijn oplossing: psychiatrie destigmatiseren. onterecht, mijns andermaals bescheiden inziens. nodig weliswaar, maar destigmatisatie is genezing en voorkomt niet. de economische crisis is de schuld van systemen die geldgewin belangrijker achten dan menselijke gezondheid. achter die systemen zitten mensen. die mensen zijn dus de schuldigen voor het stijgende zelfdodingscijfer. het zijn mensen die al genoeg hebben maar steeds meer willen op de kap van anderen. eigenlijk zijn zij het die hulp moeten zoeken in de psychiatrie.

  veel meer moet daar eigenlijk niet over gezegd worden. aan gedaan des te meer. psychische problemen uit de taboesfeer halen alleen is dweilen met de kraan open. onze economie en maatschappij moeten duurzamer en menselijker. kwaliteit moet het opnieuw halen van snelheid. gezondheid moet het opnieuw halen van geld. werkgevers die hier niet aan willen meewerken moeten eruit. de overheid moet hier nauwer op toezien. overheidsmensen die hier niet aan willen meewerken moeten eruit. ik zou hem graag nog bij leven meemaken, die ommeslag. ik ben bereid om jo vandeurzen een voorstel te doen.

  iemand moest het zeggen, vond ik. wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij tele-onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de zelfmoordlijn (02–649.95.55 of www.zelfmoordlijn.be).

   

  galg.jpg.crop_display.jpg